Erfahrungen & Bewertungen zu STILL ACADEMY Osteopathiefortbildung GbR

Postgraduiertenkurse - AKTUELL sind 50 Kurse online!

Sie können die Übersicht nach den vorgegebenen Merkmalen eingrenzen und so auch nicht angezeigte Kurse buchen!

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar- Plätze frei

Bernard Minodier D.O. (F)
Hélène Dulery D.O. (F)

AUSGEBUCHT

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

AUSGEBUCHT

Ben Rodriquez D.O. (D)
& Dipl.-Psych. Gert Kowarowsky

Plätze frei!

Henry Kleßen D.O. (D)

AUSGEBUCHT!

Frank Stelzer D.O.

Plätze frei!

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Plätze frei

Vincent Benedetto D.O. (F)

jetzt 3 Plätze frei!

Gerrit Schüle D.O. (D) &
Maurits van der Linde D.O. (D)

Plätze frei!

Jo Buekens MSc. (A) D.O. (L)

Plätze frei!

Rob Kwakman D.O. (D)

Plätze frei

Nicola Belgrado D.O. (B) &
Prof. Rütz MSc. (US) D.O. (D)

Plätze frei

Frank Stelzer D.O. (D)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

AUSGEBUCHT ! – 1 Platz frei !!!

Prof. R. Molinari D.O. (UK)

AUSGEBUCHT!

Elisa Boillot D.O. (F)

Plätze frei

Dr. phil Dr. scient med. Damir del Monte

Plätze frei

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

AUSGEBUCHT !

Jane Eliza Stark MS D.O.M.P. (CAN)

Plätze frei!

Jean Banyuls D.O. (F)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

Plätze frei

Elisa Boillot D.O. (F)

Plätze frei

Raymond Ott D.O. (F) &
Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Jane Eliza Stark MS D.O.M.P. (CAN)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

Plätze frei

Christian Defrance D.O. (F)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Rob Kwakman D.O. (D)

Plätze frei

Jo Buekens MSc. (A) D.O. (L)

Plätze frei!

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – Plätze frei

Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Christian Defrance D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – Plätze frei

Dr. Kenneth Lossing D.O. (US)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Prof. R. Molinari D.O. (UK)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

Plätze frei

Raymond Ott D.O. (F) &
Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Elisa Boillot D.O. (F)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Prof. Michaela Rütz D.O. M.Sc.

Plätze frei

Rob Kwakman D.O. (D)

Plätze frei

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – Plätze frei

Jo Buekens MSc. (A) D.O. (L)

Plätze frei!