Erfahrungen & Bewertungen zu STILL ACADEMY Osteopathiefortbildung GbR

Postgraduiertenkurse - AKTUELL sind über 40 Kurse online!

Sie können die Übersicht nach den vorgegebenen Merkmalen eingrenzen und so auch nicht angezeigte Kurse buchen!

Gerrit Schüle D.O. (D) &
Maurits van der Linde D.O. (D)

Plätze frei!

Jo Buekens MSc. (A) D.O. (L)

AUSGEBUCHT!

Rob Kwakman D.O. (D)

Plätze frei

Nicola Belgrado D.O. (B) &
Prof. Rütz MSc. (US) D.O. (D)

AUSGEBUCHT !

Frank Stelzer D.O. (D)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

AUSGEBUCHT !

Prof. R. Molinari D.O. (UK)

AUSGEBUCHT!

Dr. phil Dr. scient med. Damir del Monte

Plätze frei

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – AUSGEBUCHT

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

AUSGEBUCHT !

Jane Eliza Stark MS D.O.M.P. (CAN)

AUSGEBUCHT!

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

Plätze frei

Ben Rodriquez D.O. (D)
& Dipl.-Psych. Gert Kowarowsky

Plätze frei!

Elisa Boillot D.O. (F)

Plätze frei

Raymond Ott D.O. (F) &
Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Jane Eliza Stark MS D.O.M.P. (CAN)

2 Plätze frei am 23.9.2020

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

Plätze frei

Christian Defrance D.O. (F)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Rob Kwakman D.O. (D)

Plätze frei

Jo Buekens MSc. (A) D.O. (L)

Plätze frei!

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)
AUSGEBUCHT
Teil 1+2 beliebig buchbar

Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Christian Defrance D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – Plätze frei

Jean Banyuls D.O. (F)

Plätze frei

Dr. Kenneth Lossing D.O. (US)

AUSGEBUCHT

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Jane Eliza Stark D.O.M.P. (CAN)

Plätze frei!

Prof. R. Molinari D.O. (UK)

AUSGEBUCHT!

Jo Buekens D.O. (L) MSc. (A)

Plätze frei

Raymond Ott D.O. (F) &
Vincent Benedetto D.O. (F)

Plätze frei

Elisa Boillot D.O. (F)

Plätze frei

Daryl Herbert D.O. (UK)

Plätze frei

Prof. Michaela Rütz D.O. M.Sc.

Plätze frei

Rob Kwakman D.O. (D)

Plätze frei

Christian Defrance de Tersant D.O. (F)

Teil 1+2 beliebig buchbar – Plätze frei

Jo Buekens MSc. (A) D.O. (L)

Plätze frei!

Jane Eliza Stark D.O.M.P. (CAN)

Plätze frei!